Tag Archives: ซื้อบ้านมือสอง

หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง

ตรวจสอบความต้องการของคุณเอง ว่าสนใจบ้านประเภทใด ระบุทำเลที่ต้องการ ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมบ้านนั้นๆ ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร มีสิ่งอำนวยความ สะดวกต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ เช่น ใกล้โรงเรียน ศูนย์การค้า ตลาด โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในอนาคต พิจารณาตัวบ้าน ว่าสภาพเป็นอย่างไร ตรงกับความต้องการหรือไม่ เช่นความเรียบร้อย ของการ ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เช่น หลังคา สีของบ้าน ตัวบ้านทรุดหรือไม่ น้ำท่วมหรือไม่ หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือไม่ แล้วถ้าต้องซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ใครคือผู้ รับผิดชอบ ผู้ซื้อหรือผู้ขาย พิจารณาพื้นที่ใช้สอยของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้าน ว่ามีเพียงพอหรือไม่ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว และที่จอดรถ พิจารณาชุมชน เพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าเป็นอย่างไร กรณีที่บ้านอยู่โครงการ จัดสรร ควรสอบถามเรื่องบริการชุมชนจากเพื่อนบ้าน ว่าเจ้าของโครงการหรืองานสา ธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นอย่างไร การดูแลรักษาสภาพโครงการสม่ำเสมอ และเหมาะสมหรือไม่ ราคาของบ้านมือสองที่เสนอขาย รวมและไม่รวมอะไรบ้าง […]

Read More